Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

เรื่อง

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

รายละเอียด

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง และสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน” ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน และสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน

ไฟลย์แนบ

ดาวโหลด

จำนวนผู้ชม

168

วันที่ประกาศ

1พฤษภาคม2556